När hype hindrar entreprenörskap

(For English, keep scrolling)

Vit Horky möter mig vid TechSquares kontor men vi beslutar snabbt att försöka hitta något att äta eftersom Vit suttit i möten hela dagen utan mat. Vi tar den 27-årige entreprenörens BMW till en lokal italiensk restaurang där Vit beställer en pasta och jag nöjer mig med en flaska lemonad. Vit Horky startade sitt första företag, en sociala medier-byrå, redan vid 17 års ålder. Företaget såldes vidare när Vit istället startade ett mjukvarubolag några år senare. Idag bor han i London men pendlar ofta till Prag eftersom hans tredje uppstartsföretag, Brand Embassy, har verksamhet i båda städer. Brand Embassy bevakar sociala medier för att hjälpa företag förstå vad kunder vill ha och ge dem en möjlighet att direktkommunicera med kunderna via sociala medier. Vit kallar det ”the next level customer care platform” och har idag kunder världen över såsom T Mobile, Vodafone och O2.

Det mest intressanta är dock att lyssna på Vits tankar kring tjeckiskt entreprenörskap. När kommunismen föll var det många unga människor som började starta egna företag. Man litade helt enkelt inte på storföretagen. Det är därför man idag ser så många egenföretagare i Tjeckien, nästan var sjunde person. Vit menar dock att det saknas riktiga entreprenörer i landet. Tech startups har vuxit till ett fenomen i landet men enligt Vit är det främst livsstilen som lockar och med den kommer också många ”wannabes” som inte bidrar med fungerade näringsverksamheter. I takt med att media har börjat uppmärksamma fenomenet och många också därför skapat sig en negativ bild av startups i landet. Detta blir ett hinder för utvecklingen eftersom det framgångsrika entreprenörskapet kommer i skymundan av den kritiserade hypen. I ett land där eget företagande har präglat en hel generation får plötsligt den digitala startupkulturen något av en negativ effekt som skrämmer bort unga talanger eller får dem att värdesätta fel delar av företagandet. Detta visar att bilden av entreprenörskap i ett land är starkt sammankopplat med kulturen i landet.

-

Vit Horky meets me at TechSquare’s office outside of central Prague, but since he is hungry, we quickly decide to take his BMW for a spin to a nearby Italian restaurant. Vit is the 27-year-old serial entrepreneur who started his first company, a social media agency, at the mere age of 17. He has since gone on to found to other successful companies, the latest one being Brand Embassy. Brand Embassy supports clients in social media monitoring and offers ”the next level customer care platform” (Vit’s own way of describing the service) to large international brands, such as T Mobile, Vodafone and O2. The global success has brought Vit to share his time between Brand Embassy’s offices in London and Prague, providing him with interesting insights into what separates different startup cultures.

Vit talks in length about the Czech entrepreneurial culture and how it is currently facing challenges. After communism fell, many young people used their newfound freedom to start their own companies. People simply did not trust the large corporations from the communism era. This development turned the Czech Republic into a very entrepreneurial country, where almost every seventh person has their own company today.

Vit, however, argues that the country is currently suffering from a lack of true entrepreneurship. The strong hype around tech startups is attracting many people to start their own companies, but for the wrong reasons. The attractive lifestyle of tech entrepreneurs currently has many ”wannabes” enter the industry, mostly equipped with business ideas that lack true value.

As the media has picked up on the trend, a rather negative view of tech startups is now sweeping the country. In a way, the hype is, thus, standing in the way for future entrepreneurship as it threatens to avert young talents from wanting to become entrepreneurs. Vit, for one, is trying to turn this around and he is hoping for more genuine Czech entrepreneurs to reach success and become role models. If he and others succeed, only time will tell, but the phenomenon shows how important a country’s culture is for its entrepreneurial spirit.

 

Kontoret som skapar kulturen

(For English, keep scrolling)

Zdenek Rudolsky välkomnar mig till The Hub Prague som han startade 2010. The Hub är ett kontorslandskap, en affärsinkubator och ett community av entreprenörer som idag finns på 40 platser världen över. Totalt har de 8000 medlemmar varav 400 är kopplade till den 1200 kvadratmeter stora lokalen i Prag. The Hub är en av tre platser som fungerar som själva navet för Prags entreprenörslandskap. De övriga två är Node5 och TechSquare men The Hub är störst i fråga om både yta och antal medlemmar. Här möts entreprenörer från olika discpliner, delar kontor och bygger en gemensam kultur av företagande.

The Hub har som mål att göra entreprenörslandskapet mer socialt genom att via lokalens utformning, kontorets administration och medlemmarnas egna evenemang sänka trösklarna för nya möten människor emellan. På The Hub kommer man och går som man vill, man byter ofta plats i lokalen och nästan varje dag anordnas någon typ av meetup, workshop eller social aktivitet.

Zdenek och hans medgrundare försöker skapa en kultur byggd på tillit eftersom det också är en avgörande del för framgångsrikt företagande. För att åstadkomma detta finns t.ex. ingen kontroll av huruvida medlemmarna betalar för all tid de tillbringar i lokalen eller de godsaker de tar från snackbaren. Man förväntas helt enkelt göra rätt för sig och ha ärligt uppsåt, vilket är tänkt att smitta av sig på medlemmarnas tillit till varandra när det kommer till att öppet dela affärshemligheter och idéer sinsemellan.

 

När man besöker denna plats slås man just av det sociala utbytet som präglar lokalen. Inom några minuter har jag fått kontakt med en rad spännande företagare inom så vitt skilda områden som nattklubbsappar som julgransuthyrning. För att undvika likriktning har man nämligen bestämt att maximalt 40% av platserna för hyras ut till tech startups – övriga måste gå till entreprenörer i andra branscher. Det sociala kontoret där alla vågar lita på varandra blir på så sätt ännu mer dynamiskt och inspirerande. Här sitter kreativt företagande bokstavligt talat i väggarna.

-

Zdenek Rudolsky welcomes me to The Hub Prague, which he founded in 2010. The Hub is an office space, an incubator, and a community of entrepreneurs that today can be found in 40 places worldwide. Out of the 8,000 members globally, 400 are found in the Prague office.

The space is all about social integration and trust. It has been deliberately designed to make sure people make new connections, from the way the furniture is laid out to how people constantly move around to different desks each day. Zdenek and his co-founders also want to promote trust at The Hub (since they find that to be a key ingredient in successful entrepreneurship), and that’s why there are no controls of how much time members spend at The Hub, or how much they make use of the common snack bar. Everyone is simply expected to honestly pay for what they use.

A third idea driving the Hub is creating a creative mix. You constantly run into people engaged in different types of entrepreneurship, and that is partly explained by The Hub’s rule to have no more than 40% of members being tech startups. The rest must be other kinds of startups. To me, The Hub is a great example of how to build entrepreneurship into the walls of your office.